Всички публикации от bioadmin

Маринов – ЕКО предлага възможност на всички, които имат желание да се запознаят с особеностите и технологията на производствения процес, да посетят фермата ни.

На място можете да се запознаете с всички етапи на вермикомпостирането, да видите в действителност как  работи една от най- успешните ферми за биохумус в страната, да получите компетентна помощ и консултации за всичко свързано с отглеждането на червения калифорнийски червей и производството на биохумус.

Цена за посещение до пет човека – 30лв. общо!

Цена за групови посещения и организации – по договаряне!

Приблизително време на обучението – два часа!

ВАЖНО:  ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ И ЗАКУПЯТ РАЗМНОЖИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ НАС, ИМ СЕ ПРИСПАДАТ ПЛАТЕНИТЕ ПАРИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА!

Навярно сте срещали, хиляди обяви за продажба на биохумус, биотор, тор от червеи и т.н. Всеки се опитва да докаже на клиента качеството на своя продукт, като основното е лансирането на така нареченият „сертификат“ за качество. 

Тук ще се опитам на кратко да ви разясня какво е биотор от калифорнийски червей и как да различим биохумус от „биохумус“.
На практика сертификата, който се показва не е нищо друго, освен обикновен анализ на почва. Такъв анализ можете да си направите и на почвата в градината, което не доказва, че закупеният от вас продукт е биохумус.
И така, добрият или качественият биохумус, е резултат от жизнената дейност на червения калифорнийски червей.
Като основна хранителна среда се използва оборска тор.
От тази суровина зависи и какъв краен продукт ще получим, а именно:
                  – колко време е престояла оборската тор, преди да се даде на червея;
                  – какво е съдържанието на слама в тора;
                  – от какви животни е оборската тор;
                  – с каква храна са хранени тези животни;
                  – боледували ли са животните;
                  – къде е съхранявана оборската тор;
Това накратко е първият фактор, който оказва влияние върху крайният продукт.
Вторият фактор, е гъстотата на червеите в така наречените лехи. Логично, ако тя е намалена, се получава нещо, като полуобработена оборска тор.
Третият фактор, е честотата на зареждане /хранене/ на червеите. Това става поетапно, като времето между зарежданията е от 15  до 30 дни. Тук голяма роля има опитноста на този, който се занимава с отглеждането на червеите. Когато червеите са обработили напълно тора в лехите, тогава се пристъпва към ново зареждане с тор. Понякога се налага да се забави или дори пропусне едно зареждане или съответно да се ускори. Както казах, това зависи от опита на червеовъда.
Четвъртият фактор е влажността на оборската тор в лехите. Накратко засушеният субстрат затруднява обработката му, а прекалената влага може да „изгони“ червеите от лехите. Това се получава,  защото водата измества кислорода и неговото количество значително намалява в субстрата, където са червеите.
Петият фактор, е продължителността на обработка на оборската тор от червея. Всеки производител сам решава колко ще е това време. При нас в „Маринов – ЕКО“ този период е не по- малък от 12 месеца. В повечето случаи дори достига до 18 месеца. 
Шестият фактор, е отделянето на червеите от биотора. Това позволява запазването на червеите. Този етап изисква известно време и добри познания.  Няма да се спирам подробно, само ще вмъкна, че в „Маринов -ЕКО“  на този фактор отделяме голямо внимание, като времето за отделяне на червеи за една леха отнема до 15 дни.
Седмият фактор е изваждането и съхранението на нерафинираната тор. В „Маринов – ЕКО“ за тази цел има изградени специални навеси, които да създадат условия за правилно съхранение.
Осмият фактор, е рафиниране или дообработка. Тук е другият важен момент, защото биохумуса трябва да запази своята влажност, като същевременно трябва да е достатъчно сух за да мине през машините за пресяване и калиброване. За тази цел в „Маринов -ЕКО“  ни помага нашият десет годишен опит в тази дейност, и създадените за тази цел процедури и правила.
Деветият фактор, е правилното съхранение на рафинираната тор. Биохумуса се съхранява задължително в опаковки, в  които да може да „диша“, т.е. да пропускат кислород. Мястото на съхранение трябва да е защитено от пряка слънчева светлина и с  оптимална влажност. 
С други думи, биохумуса от калифорниски червей, трябва:
                             – да е с влажност около 40%;
                             – на външен вид, да наподобява едро смляно кафе;
                             – да няма абсолютно никакъв мирис;
                             – да е влажен на допир;
                             – измива се по трудно;
                             – трябва да има кафяв цвят;
                             – трябва да е изключително чист и с еднородна структура;

Това са съвсем на кратко особеностите  на производствения процес и правилата и факторите, които ние в „Маринов -ЕКО“ спазваме и следим. Ако искате да получите биохумус, а не „биохумус“, избора е

„Маринов – ЕКО“   – ЕкоЛогичният избор!

 

Тук можете да изчислите необходимото Ви количество за ....

Изпратете запитване за цена:

През последните няколко години все по-често ни залива информация по вестници, списания, телевизия и Интернет за стартирането на един нов за страната ни бизнес – отглеждане на Червени калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus). И ако това е нов за България бизнес, с който през последните 3-4 години се занимаваха едва няколко десетки хора в страната, днес той печели все повече последователи, броят на които се увеличава ежегодно, дори ежемесечно. Стотици са вече сайтовете, посветени на Червения калифорнийски червеи, от които е видно, че производството на червеи е световна индустрия.
В редица страни, включително и в най-развитите: САЩ, Канада, Германия, Япония, Корея, както и в Испания, Македония, Гърция и още много други страни, отглеждането на червеи в специални ферми за преработка на отпадъци е популярна и ефективна дейност. Това е един от хитовете и предизвикателствата на новото време. И това съвсем не е случайно. Интензивното земеделие и активното използване на химически торове и препарати, както и зачестилите през последните години киселинни дъждове, водят до силно замърсяване на почвите с тежки и вредни метали и намаляване на естественото й плодородие.
Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен биотор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:

– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор;
– домакински отпадъци от кухнята;
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти;
– отпадъци от хранителната промишленост;
– отпадъци от пивоварната промишленост;
– слама и листа;
– хартия и картон;

2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен биотор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.

Технологията е безотпадна, защото:

chk_white   Първо – получаваме като продукт биохумус, който няма аналог по своите качества. Това са екстрементите на червеите, които се отделят и натрупват в долните слоеве на леглото в резултат на преработката на оборския тор, а в горните 15 см. от леглото, в самата храна са самите червеи. За едно денонощие този червей изяжда храна колкото е масата (теглото) му. В 1 кв. м. легло има 40-50 хиляди червеи.

chk_white   Второ – червеите се отглеждат и като разплоден материал за нови ферми. При нашите условия продажбата на легла за репродукция се извършва в периода от месец март до октомври.

chk_white   Трето – червеите са ценни и заради тяхното „месо“ – те са чудесна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е важна добавка за пълноценен фураж. От 1.2 кг червеи храна се получава 1 кг.приръст живо тегло. Произведените от червеите протеини имат приложение и във фармацефтичната промишленост за производство на редки лекарствени средства.

chk_white   Четвърто – червеите са отлична риболовна стръв и не на последно място, отглеждането на Червения калифорнийски червей има екологично значение – решава някои от проблемите по замърсяване на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органични отпадъци, които ежедневно се освобождават от домакинствата, както и натрупаните огромни купища оборски тор при отглеждане на животни, които замърсяват околната среда и природата, се използват за преработка и превръщането им в най-качествения органичен тор. В резултат на неговото използване, се получават висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти, които са всекидневна храна на човека.

Стотици години природата е “работила” за образуването на плодороден хумусен слой от почва, но човекът, със своята неразумна селскостопанска дейност изчерпва този слой в рамките на един човешки живот. В отсъствие на богата популация от почвени организми за 3-4 см. хунусен слой се изискват 500 до 1000 години. Но при благоприятни условия, дъждовните червеи, малките организми често пренебрегвани от много хора, могат да ускорят тези процеси за около само 5 години.
Много преди да се въведат земеделските техники и материали за обработка, дъждовните червеи са “изоравали” почвата, смесвали са слоевете и са градили хумуса в нея. Тяхното значение е било признато преди около 200 години
Обикновенните дъждовни червеи се наричат от биолозите с латинското име Лумбрикус терестис. Те са най-разпространение в тревните площи и влажните площи, по-рядко в киселите почви, и вариращи в широки граници в обработваемите земи. Но има и други фактори, оказващи влияние върху техния брой и разнообразие като почвена текстура, влага, температура и наличие на храна за тях. Най- разпространени са през пролетта и ранното лято.
Тези, които живеят основно в повърхностния почвен слой са принудени да мигрират в долните почвени хоризонти през лятото, когато настъпи засушаване. Благоприятно за тяхната миграция се оказва и разрохкването на почвата чрез механизирани обработки.

Как дъждовните червеи влияят на почвеното плодородие?
Това проличава при почви бедни на червеи – там опадалата растителна маса не може да се разгради и инкорпорира с почвата. Най-вече в 4 аспекта дъждовните червеи са полезни за селското стопанство:

chk_white  подобряват почвената структура;

chk_white  смесват и разрохкват почвата;

chk_white  прибавят и формират хумус;

chk_white  увеличават достъпността на хранителните вещества до растенията.

Каналите, прокарвани от тях увеличават почвената порьозност и аерация, подобряват дренажа и по-лесното проникване на вода. Подобряват почвената структура чрез формиране на нови агрегати. Секретирането на вещества от вътрешните им органи слепва почвените частици в агрегати, които спомагат за намаляване на ерозията. Те имат много по-дълготраен ефект за разлика от механичната оран и разрохкване на почвата.
Дъждовните червеи, правейки ходове в почвата, се хранят и със разлагащата се органична материя, която после изхвърлят под формата на фекалии в по-долните почвени хоризонти, а пренасят и почвени агрегати в обратна посока нагоре, осигурявайки добро разместване на почвата.

Как земеделската дейност се отразява на червеите?
Като индикатори на почвеното плодородие те са индикатор и на прилаганите методи на производство. Тяхната популация може да бъде увеличена или намалена при следните дейности:

chk_white  култивиране или механизирани обработки;

chk_white  засяване или засаждане;

chk_white  торене;

chk_white  използване на средства за растителна защита или пръскане.

Както бе отбелязано, по принцип те са повече в пасищата, отколкото в редовете с културни растения. Затова се препоръчва не само редово или окопно отглеждане на култури, но и включване на тревни смески в сеитбообръщението и смесени култури.

Варуването по принци увеличава тяхната популация, както и индиректно чрез азота в животинските торове, растителните остатъци или мулча, които снабдяват червеите с храна.

Повечето от пестицидите за растителна защита са токсични за червеите. Червеите могат да имат голяма роля при контрола на струпясването по ябълката, причинено от гъбата Venturia inequalis, която презимува в опадалите листа или гниещи плодове. Това може да се избегне чрез изгаряне на листата през есента или да се използва бордолезов разтвор, който обаче е също токсичен за червеите. Като по-евтино и ефикасно средство може да се използват червеи от сем. Lumbricus terrestris, koито завличат падналите листа и плодове към своите ходове, където ги подлагат на декомпозиция (един учен открива , че те могат да привлекат по този начин до 90% от опадалите листа в градината (Raw, 1962)).

Другите пестициди, които са смъртоносни за тях съдържат арсеник или медни компоненти, хлорпикрин, метил бромид, хлордан, хептахлор, форат, карбамидни инсектициди и др. Другите пестициди може да нямат такова действие, но могат да отровят птици или бозайници, които се хранят с червеи.

Колко червеи са необходими за да се увеличи почвеното плодородие?
Учени са пресметнали, че за всеки долар, инвестиран в червеите (напр. в Нова Зеландия) фермерите могат да очакват възвращаемост от 3,34 долара, увеличаване на стадото до 2,5 фуражни крави на хектар или увеличаване на продуктивността с 25-30%.

* Да се имат в предвид следните условия – те не се развиват в сухи, песъчливи и кисели почви и всички искат органична материя за храна.

Какви са другите начини за използване на червеите?
Могат да се използват за медицински цели при ревматизъм, треска или импотентност, за рибарите или като храна на птици. Те изискват органична материя за преработка и могат да паснат добре на отпадъците от индустрии като производството на бира, консерви, кланници или хартиени заводи. Много от домакинските отпадъци също биха могли да се преработват от червеите.

* Трябва да се запомни, че червеите не са “билка” за всяка нископлодородна почва – за да се подобрят почвите е нужно червеите да бъдат снабдени с достатъчно органична материя и влага, за да съградят отново почвата.

Модерното земеделие е изправено пред пред сериозен проблем свързан с глобалното намаляване на почвеното плодородие и с изискванията на крайните потребители за екологично чиста и качествена продукция! Изкуствените торове се използват масово и безкомпромисно от повечето стопани,а те унищожават голяма част от организмите в почвата,които неуморно се грижат подобряване на нейния хумусен състав. Нуждата от бърза печалба на повечето арендатори,води до ежегодно увелечаване на минералните торове,които те използват и в крайна сметка след няколко години почвата е унищожена и загубила плодовитоста си. Осъзнали това,развитите страни откриват един нов метод за обработка на почвата и за възвръщане на плодородието и. Този метод включва използването на тор от ново поколение,а именно БИОХУМУС.Биохумусът е продукт без мирис, рохкав, лесно ронлив, наподобява едро смляно кафе. Неограничено устойчив, не е подложен на гнилостни процеси, като същевременно запазва свойствата си на “жив продукт”. Свободен от вредни вещества и патогенни организми. Биохумусът подобрява физичните свойства на почвата: тя става по-рохкава, не се уплътнява и не образува плътна кора. Следствие на това наторените почви едновременно задържат необходимата влага /намалява нуждата от напояване до 30 %/ или дренира излишната влага /растенията не загниват/. Съдържа огромни количества почвообработва- щи микроорганизми, биоактивни стимулатори, витамини, аминокиселини и хуминови киселини, които са основен резерв на хранителни вещества. Биохумусът съдържа всички 16 елемента, необходими на растенията в много концентриран вид. Макро- и микроелементите са обвити във водоразтворима мембрана, която позволява лесно усвояване от растенията, но се освобождава постепенно според нуждите им. Биохумусът притежава бактерицидни свойства, което затруднява развитието на болести в почвата. Растенията понасят по-лесно студ, горещина и суша. При пръскане с воден разтвор на биохумус се намалява нуждата от препарати срещу вредители. Всичко това значително увеличава реколтата При торене с биохумус се ускорява узряването на плодовете, подобрява се качеството на продукцията, като се увеличава до 45% съдържанието на витамини и белтъчини. Плодовете са по-едри, с по-ярки цветове, подобряват се вкусовите им качества и се увеличава срокът на съхранението им. Биохумусът е ефективен във всички области на растениевъдството, както в мащаб- ното земеделие, така и в домашната градина. Съдържа всичко необходимо за растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми. Прилага се лесно, безопасен във всякакви концентрации /не изгаря растенията/. Има свойството при продължително прилагане да изчиства почвата от пестициди и тежки метали. Три са основните аспекти на положителното му действие върху растенията: 1. Хранително въздействие на макроелементите (N, P, K) и микроелементите. 2. Мелиоративно действие на микроорганизмите върху почвата. 3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя. БИОХУМУСЪТ съдържа всичките 16 елемента необходими на растенията в много концентриран вид. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи отколкото в най-богатата почва. БИОХУМУСЪТ е най-добрият тор, тъй като съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини и антибиотици, добавени към него при храносмилателния процес на червея. Те са над 100 пъти повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор. Особена ценност на БИОХУМУСА придават хуминовите киселини, които са основен резерв на хранителни вещества в почвата, участват в образуването на водоустойчиви агрегати и подобряват водно-въздушния режим на почвите. Частиците на БИОХУМУСА имат овална форма, спомагат аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията имат възможност да растат бързо и здраво. БИОХУМУСЪТ задържа необходимата влага и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява икономично поливане. БИОХУМУСЪТ създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести.БИОХУМУСЪТ не съдържа никакви семена на плевели, нито съставки, които възпрепятстват растежа на културите.

 1. ХРАНА
  Използват се:
  а) органични отпадъци – най-качествен биохумус се получава от оборски тор от едър рогат добитък и коне;
  б) органични добавки – слама, картон, дървени стърготини (но не от иглолистен материал).Свежият тор и другите органични отпадъци трябва да отлежат, за да ферментират. Правят се купчини за компостиране с размери: ширина 1,7-2,0 метра, височина до 1,5 метра и дължина 10, 20 и повече метри, в зависимост от наличната площ. Компостирането продължава 3-8 месеца в зависимост от субстрата и външните условия.
  По време на този процес се следи температурата, киселинността и влажността на субстрата. Купчините се промиват и обръщат многократно, за да се способства ферментацията.
  Оборския тор е готов за храна на червеите, когато има прегорял или полупрегорял вид (кафяв или кафяво-зелен цвят), температурата му е около 20 0С, рН е 6,5-7,5, влажността е около 75-85%, няма твърди отпадъци, има еднородност и наличие на въздух, почти напълно няма миризма.
 2. ЛЕГЛА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕИ
  Първо се подготвя повърхността за поставяне на началното количество легла с червеи. Разчиства се и се изравнява терена. Леглата могат да се разположат направо върху почвата или върху бетонна или друга плоча. Осигурява се наклон от 2-3 0, когато терена не дава възможност за дренаж на водата.
  Леглата се разполагат в лехи с размери: ширина 1-2 метра, височина 0,40-0,50 метра и произволна дължина. За направа на лехи направо върху почвата се забиват дървени колчета с размери 70 x 5,5 см или бетонно желязо 8-10 мм, на които се прикрепва поцинкована жица. На така оформените лехи се поставя водопропускливо платно, което с метални халки се фиксира към колчетата. Конструкция на лехите могат да се направи и от тухли или други подходящи материали.
 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  За формиране на новото легло се прави постилъчен слой от узрял оборски тор и органични добавки с дебелина 10-15 см. Тази основа се навлажнява до 80% влажност. В щайга или друг съд се изпробва малко количество от субстрата с червеи. Ако за 2-3 денонощия червеите влезат в новия субстрат, той е годен за ползване.
  Върху основата се поставят всички червеи заедно със субстрата за транспортиране. Над този слой се поставя нов слой храна с дебелина 15 см.
  Червеите се хранят на всеки 10-15 дни с по 20-30 кг храна на легло от 2 кв.м.

Изисквания за отглеждане на червеите и производството на биохумус:

 • Температура: за развитието и активността на червеите оптималната температура е 20-25 0С. Критичната температура е над 33 0С и под 0 0С. През зимата червеите се запазват като лехите се покриват с 40-50 см тор (тогава те не работят). През лятото се поливат по-често.
 • Влажност: оптималната влажност за храната е 80-85%, а преди изваждането на биохумуса 65-70%. Подходящата влажност се определя с влагометър или на ръка – като се стисне в ръка шепа субстрат, трябва да се процеждат няколко капки течност.
 • Светлина: червеите не трябва да се оставят на пряка слънчева светлина, а да са покрити винаги със субстрат и при възможност – с рогозка от растителен произход през лятото.
 • Киселинност на средата: храната и субстрата в леглата трябва да имат неутрална реакция (рН между 6,5 и 7,5), което се контролира с лакмусова хартия.

1 легло съдържа до 100000 червея и има площ от 2 кв.м. Може да обработва до 1 тон оборски тор на година и да произвежда до 500 литра биохумус. На всеки 3-4 месеца червеите в леглото се удвояват.

*Доставката на червените калифорнийски червеи става на място във фермата, където клиента се запознава с подробности по отглеждането им.

 

Мариан Маринов – Екоферма с.Кюлевча

 

Зеленчуковите култури са взискателни към съдържанието на хранителните вещества в почвата и извличат значителни количества от тях през вегетацията си. Най-важни са азотът, фосфорът, калият и калцият.

 Азотът е основната част на белтъчините и хлорофила. Неговото действие се проявява най-бързо чрез буйния растеж на вегетативната маса. Добре хранените с азот растения имат тъмнозелени листа. Той спомага за увеличаване на добивите и за подобряване на качеството на продукцията. Едностранчивото внасяне на големи количества азот обаче спомага за намаляване на захарите, сухото вещество и витамин С в зеленчуковите култури и влошава съхраняемостта им. Вкусовите качества се понижават. При азотен глад растенията са по-дребни и растат по-бавно. Листата им са дребни, бледозелени, а стъблата – тънки. При силно азотно гладуване нерватурата на листата става виолетова. Плодовете са малко, дребни и дървенисти, а добивите силно се понижават.

chk_white Фосфорът е съставна част на белтъчините, които изграждат клетъчното ядро. Фосфорът въздейства благоприятно на растежа, плододаването, натрупването на захари и скорбяла, а също и на качеството на плодовете. Повишава устойчивостта на растенията срещу неблагоприятни условия. При достатъчно азотно хранене ускорява зреенето при плодовите зеленчуци. При силен недостиг на фосфор растежът спира, листата се усукват и напетняват виолетово и червеникаво, като по-късно тъканите на петната отмират; при картофите по разрязаните клубени се виждат ръждиви петна.

chk_white Калият е важен фактор за създаване на тургора и осмотичното налягане на растенията. Калият е необходим за по-активна фотосинтеза и за образуване на плодовете. Нуждата на растенията от калий е особено голяма във влажни години с недостатъчно слънце. При тези условия калият повишава устойчивостта на зеленчуковите растения към гъбните болести и влияе положително върху ранозрелостта. Калият подобрява качеството и съхраняемостта на кореноплодните зеленчуци и на зелето. При остър недостиг на калий растежът се забавя, по периферията на листата се явяват кафяви петна, листата нарастват неправилно и стават с неправилна форма.

chk_white Калцият възстановява физиологичното равновесие на хранителния разтвор, чието нарушаване се отразява отрицателно върху кореновата система на растенията. Калциевите йони подпомагат усвояването на азота, даден под формата на амонячни соли, какъвто е случаят с амониевата селитра. Освен като храна калцият има и друго полезно въздействие – той неутрализира киселата реакция на почвата и поддържа почвената структура. При остър недостиг на калций в почвата листата на зеленчуковите растения остават дребни, завиват се нагоре по периферията, стават бели (хлоротични) и по-късно подгарят. Особено място между хранителните вещества заемат т. нар. микроелементи, от които растенията се нуждаят в много малки количества, но при отсъствието им в почвата те не се развиват нормално. Това са желязото, манганът, борът, медта, молибденът и цинкът. Желязото има значение за образуване на хлорофила в растенията и за тяхното дишане, тъй като влиза в състава на някои дихателни ферменти. Недостигът на желязо не само забавя растежа на растенията, но причинява и образуването на светложълти или съвсем бели листа – явление, наречено хлороза.

При недостиг на манган в почвата растенията забавят растежа си, по листата им се появяват сиви петна и добивът остава нисък. Недостигът от манган се наблюдава най-често при варовити, алкални почви. При недостиг на бор в почвата растенията образуват слаби корени, листата и стъблата се изкривяват, цветовете окапват. При доматите и лука листата остават плътни и трошливи, в кочана на цветното зеле се образуват кухини и т.н. Липсата на бор е характерна за почвите с кисела реакция.

За взискателността на дадена зеленчукова култура към почвеното плодородие е необходимо да се има предвид усвояемата способност на кореновата система и динамиката на приемане на хранителните вещества през вегетацията. Доматите използват слабо фосфора, но са много взискателни към него и реагират положително на торенето с фосфор. Краставиците извличат много фосфор от почвата, но реагират най-силно на азота и калия. Лукът изразходва много по-малко хранителни вещества от зелето, но е по-взискателен от него към почвеното плодородие поради по-слабата коренова система. Много взискателни към хранителните вещества са ранните зеленчукови култури – репички, салата, спанак – и зеленчуковият разсад. Това се дължи на активното използване на хранителните елементи за кратък вегетационен период.

“ВСЕ ПОВЕЧЕ ФЕРМЕРИ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ БИОЛОГИЧНИ СПОСОБИ ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ!”

Е наблюдението на 30-годишния Мариан Маринов, собственик на Екоферма “Маринов-Еко” в шуменското село Кюлевча, в която произвежда тор от червени калифорнийски червеи.
* Досега е инвестирал над 50 000 лв. и е убеден, че трябва да работи за разширяване и развитие на стопанството си, неговото медернизиране и налагане на пазара като водещо име.

MarinovShumen1През последните години се повишава интереса на стопаните към биоторовете, повечето от които са на базата на червен калифорнийски червей. Продуктът, известен като биохумус, се използва в биологичното производство на земеделска продукция. Интересното е, че с тази дейност се заемат повечето млади агробизнесмени, които са с модерно мислене. Един от тях е 30-годишният Мариан Маринов, собственик на Екоферма “Маринов-Еко” в шуменското село Кюлевча. Той е сред учредителите на сдружение “АгроБио Свят”, което обединява над 30 производители на органична тор от страната. Завършил е икономика в Шуменският университет и курс за млади предприемачи в агросектора.

Заема се с нестандартното производство още през 2006 г., а през м.г. се регистрира като земеделски производител. Първите легла с калифорнийски червеи купува от лицензиран стопанин от село Васил Друмево, Шуменско. Едно легло е с площ 2 кв. м и в него има от 80 000 до 100 000 животинки, които се размножават за 3 месеца. Така в момента има легла, разположени на над 500 кв.м в личния му двор в село Кюлевча. Капацитет на стопанството му е 150 куб. м годишно органична тор (биохумус), а до момента е реализирал 100 куб.м от нея.

Маринов е проучил качествата на червения червей, чието име е свързано с Аграрния Калифорнийски институт, където е бил изследван. Предимството му пред останалите разновидности е, че не се разпълзява в лехите, живее на голяма гъстота и е много лаком и плодовит.

Стопанинът от Шумен стриктно спазва технологията на отглеждане и вече има високи резултати.Започва се от оформянето на леглата, като първо се прави постилъчен слой от узрял оборски тор и органични добавки с дебелина 10-15 см. Тази основа се полива, така че влажността й да е до 80%. В щайга или друг съд се изпробва малко количество от субстрата с червеи. Ако за 2-3 денонощия червеите влязат в новия субстрат, той е годен за ползване.

Върху основата се поставят всички червеи заедно със субстрата. Над този слой се насипва нов слой храна с дебелина 15 см, съветва младият стопанин. Много са важни и условията – оптималната температура е 20-25 С. Критичните стойности са над 33 градуса и под 0 градуса. През зимата червеите се запазват като лехите се покриват с 40-50 см тор, защото тогава не работят. През лятото се поливат по-често, през жегите е добре това да се прави през 2-3 дни. Марян Маринов е изградил специална система от маркучи, с които да постига максимален ефект.

Оптималната влажност за храната е 80-85%, а преди изваждането на биохумуса е 65-70%. Червеите не трябва да се оставят на пряка слънчева светлина, а да са покрити винаги със субстрат и при възможност – с рогозка от растителен произход през лятото. Киселинността на средата се контролира с лакмусова хартия. Храната и субстратът в леглата трябва да имат неутрална реакция (рН между 6,5 и 7,5), допълва той.

Производителят се грижи винаги да осигурява пресен оборски тор, като на месец са му необходими около 10 тона. Всяко легло захранва с една количка органичен продукт на всеки 15 дни. Тази “основна суровина” си осигурява от близки ферми в съседното село Мадара. На практика така помага и на животновъдните стопанства, защото оползотворява отпадъчните им продукти.

Веднъж годишно събира преработената от червеите оборска тор. Пресява я в специално съоръжение – автоматично сито, което му е изработено по поръчка. Изградил е специалени навеси за съхранение и сушене на продукцията, която се опакова в полипропиленови чували. Те са от пореста материя и позволяват на биохумуса да диша и така запазва качеството си на “жив подукт”.

Мариян Маринов, е инвестирал във фермата си над 50 000 лв. Тя е оградена и отговаря на всички изисквания. Закупил е челен товарач и други машини, които му позволяват да оптимизира до голяма степен процесите на хранене и вадене на готовата тор. Въпреки, че работи и в друга частна фирма, цялото си свободно време посвещава на своето стопанство. Помагат му неговите близки и най-вече брат му Добромир Маринов, който е с две висши образования в сферата на сигурността и педагогиката. Когато има нужда, наема и допълнително работници.

Биохумусът се използва основно за наторяване есен и пролет. Има и други приложения – като субстрат за производство на семена и разсад, за вкореняване на резници и други растения, при подхранване през вегетационния период, при подготовка на различни смески за оранжерии, в саксии и др. Може да се използва сух (за оран или разхвърлен на повърхността) и като разтвор или във вид на суспензия. Биоторът е подходящ и за трайни насаждения.

В момента Мариан Маринов има клиенти от цялата страна и вече води преговори за износ в Италия. Той е щастлив, че все повече български стопани се обръщат към използването на биологични начини за подхранване на културите и за подобряване на почвеното плодородие.

автор: Лилия Лозанова

news_kids_1 На 17.03.2012г. Екоферма “Маринов-Еко” беше посетена от ученици от ОУ “Ангел Кънчев” гр.Варна. На децата беше дадена възможност да се запознаят в близост с производствената дейност на фермата и ползите, които носи тя за запазване богатството на природата и най вече на почвата и водите. Беше им обяснено подробно за начина на живот и особеностите на отглеждане на червения калифорнийски червей. Интерес за малчуганите предизвика факта, как това толкова малко създание успява да преработи огромно количество храна, като оставя след себе си еднородна и пречистена материя, известна като биохумус или биотор. Всяко дете получи и определено количество биотор произведен във фермата, като целта беше сами да видят резултата от използването на биотора от калифорнийски червей. Така едновременно с игрите, децата осъзнаха колко е важно да пазим прородата около нас, и как едно толкова малко създание играе огромна роля в запазване на равновесието в природата.