Червен калифорнийски червей

През последните няколко години все по-често ни залива информация по вестници, списания, телевизия и Интернет за стартирането на един нов за страната ни бизнес – отглеждане на Червени калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus). И ако това е нов за България бизнес, с който през последните 3-4 години се занимаваха едва няколко десетки хора в страната, днес той печели все повече последователи, броят на които се увеличава ежегодно, дори ежемесечно. Стотици са вече сайтовете, посветени на Червения калифорнийски червеи, от които е видно, че производството на червеи е световна индустрия.
В редица страни, включително и в най-развитите: САЩ, Канада, Германия, Япония, Корея, както и в Испания, Македония, Гърция и още много други страни, отглеждането на червеи в специални ферми за преработка на отпадъци е популярна и ефективна дейност. Това е един от хитовете и предизвикателствата на новото време. И това съвсем не е случайно. Интензивното земеделие и активното използване на химически торове и препарати, както и зачестилите през последните години киселинни дъждове, водят до силно замърсяване на почвите с тежки и вредни метали и намаляване на естественото й плодородие.
Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен биотор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:

– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор;
– домакински отпадъци от кухнята;
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти;
– отпадъци от хранителната промишленост;
– отпадъци от пивоварната промишленост;
– слама и листа;
– хартия и картон;

2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен биотор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.

Технологията е безотпадна, защото:

chk_white   Първо – получаваме като продукт биохумус, който няма аналог по своите качества. Това са екстрементите на червеите, които се отделят и натрупват в долните слоеве на леглото в резултат на преработката на оборския тор, а в горните 15 см. от леглото, в самата храна са самите червеи. За едно денонощие този червей изяжда храна колкото е масата (теглото) му. В 1 кв. м. легло има 40-50 хиляди червеи.

chk_white   Второ – червеите се отглеждат и като разплоден материал за нови ферми. При нашите условия продажбата на легла за репродукция се извършва в периода от месец март до октомври.

chk_white   Трето – червеите са ценни и заради тяхното „месо“ – те са чудесна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е важна добавка за пълноценен фураж. От 1.2 кг червеи храна се получава 1 кг.приръст живо тегло. Произведените от червеите протеини имат приложение и във фармацефтичната промишленост за производство на редки лекарствени средства.

chk_white   Четвърто – червеите са отлична риболовна стръв и не на последно място, отглеждането на Червения калифорнийски червей има екологично значение – решава някои от проблемите по замърсяване на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органични отпадъци, които ежедневно се освобождават от домакинствата, както и натрупаните огромни купища оборски тор при отглеждане на животни, които замърсяват околната среда и природата, се използват за преработка и превръщането им в най-качествения органичен тор. В резултат на неговото използване, се получават висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти, които са всекидневна храна на човека.