Технология на отглеждането

 1. ХРАНА
  Използват се:
  а) органични отпадъци – най-качествен биохумус се получава от оборски тор от едър рогат добитък и коне;
  б) органични добавки – слама, картон, дървени стърготини (но не от иглолистен материал).Свежият тор и другите органични отпадъци трябва да отлежат, за да ферментират. Правят се купчини за компостиране с размери: ширина 1,7-2,0 метра, височина до 1,5 метра и дължина 10, 20 и повече метри, в зависимост от наличната площ. Компостирането продължава 3-8 месеца в зависимост от субстрата и външните условия.
  По време на този процес се следи температурата, киселинността и влажността на субстрата. Купчините се промиват и обръщат многократно, за да се способства ферментацията.
  Оборския тор е готов за храна на червеите, когато има прегорял или полупрегорял вид (кафяв или кафяво-зелен цвят), температурата му е около 20 0С, рН е 6,5-7,5, влажността е около 75-85%, няма твърди отпадъци, има еднородност и наличие на въздух, почти напълно няма миризма.
 2. ЛЕГЛА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕИ
  Първо се подготвя повърхността за поставяне на началното количество легла с червеи. Разчиства се и се изравнява терена. Леглата могат да се разположат направо върху почвата или върху бетонна или друга плоча. Осигурява се наклон от 2-3 0, когато терена не дава възможност за дренаж на водата.
  Леглата се разполагат в лехи с размери: ширина 1-2 метра, височина 0,40-0,50 метра и произволна дължина. За направа на лехи направо върху почвата се забиват дървени колчета с размери 70 x 5,5 см или бетонно желязо 8-10 мм, на които се прикрепва поцинкована жица. На така оформените лехи се поставя водопропускливо платно, което с метални халки се фиксира към колчетата. Конструкция на лехите могат да се направи и от тухли или други подходящи материали.
 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  За формиране на новото легло се прави постилъчен слой от узрял оборски тор и органични добавки с дебелина 10-15 см. Тази основа се навлажнява до 80% влажност. В щайга или друг съд се изпробва малко количество от субстрата с червеи. Ако за 2-3 денонощия червеите влезат в новия субстрат, той е годен за ползване.
  Върху основата се поставят всички червеи заедно със субстрата за транспортиране. Над този слой се поставя нов слой храна с дебелина 15 см.
  Червеите се хранят на всеки 10-15 дни с по 20-30 кг храна на легло от 2 кв.м.

Изисквания за отглеждане на червеите и производството на биохумус:

 • Температура: за развитието и активността на червеите оптималната температура е 20-25 0С. Критичната температура е над 33 0С и под 0 0С. През зимата червеите се запазват като лехите се покриват с 40-50 см тор (тогава те не работят). През лятото се поливат по-често.
 • Влажност: оптималната влажност за храната е 80-85%, а преди изваждането на биохумуса 65-70%. Подходящата влажност се определя с влагометър или на ръка – като се стисне в ръка шепа субстрат, трябва да се процеждат няколко капки течност.
 • Светлина: червеите не трябва да се оставят на пряка слънчева светлина, а да са покрити винаги със субстрат и при възможност – с рогозка от растителен произход през лятото.
 • Киселинност на средата: храната и субстрата в леглата трябва да имат неутрална реакция (рН между 6,5 и 7,5), което се контролира с лакмусова хартия.

1 легло съдържа до 100000 червея и има площ от 2 кв.м. Може да обработва до 1 тон оборски тор на година и да произвежда до 500 литра биохумус. На всеки 3-4 месеца червеите в леглото се удвояват.

*Доставката на червените калифорнийски червеи става на място във фермата, където клиента се запознава с подробности по отглеждането им.

 

Мариан Маринов – Екоферма с.Кюлевча