Резултатите от проведени опити в Институт по зеленчукови култури „МАРИЦА“ – Пловдив

Експеримент „Марица“ гр. Пловдив

Отвори линка: към експеримента!