Посещение на ученици от ОУ “Ангел Кънчев” гр.Варна в Екоферма “Маринов-Еко”

news_kids_1 На 17.03.2012г. Екоферма “Маринов-Еко” беше посетена от ученици от ОУ “Ангел Кънчев” гр.Варна. На децата беше дадена възможност да се запознаят в близост с производствената дейност на фермата и ползите, които носи тя за запазване богатството на природата и най вече на почвата и водите. Беше им обяснено подробно за начина на живот и особеностите на отглеждане на червения калифорнийски червей. Интерес за малчуганите предизвика факта, как това толкова малко създание успява да преработи огромно количество храна, като оставя след себе си еднородна и пречистена материя, известна като биохумус или биотор. Всяко дете получи и определено количество биотор произведен във фермата, като целта беше сами да видят резултата от използването на биотора от калифорнийски червей. Така едновременно с игрите, децата осъзнаха колко е важно да пазим прородата около нас, и как едно толкова малко създание играе огромна роля в запазване на равновесието в природата.