Защо биохумус

Модерното земеделие е изправено пред пред сериозен проблем свързан с глобалното намаляване на почвеното плодородие и с изискванията на крайните потребители за екологично чиста и качествена продукция! Изкуствените торове се използват масово и безкомпромисно от повечето стопани,а те унищожават голяма част от организмите в почвата,които неуморно се грижат подобряване на нейния хумусен състав. Нуждата от бърза печалба на повечето арендатори,води до ежегодно увелечаване на минералните торове,които те използват и в крайна сметка след няколко години почвата е унищожена и загубила плодовитоста си. Осъзнали това,развитите страни откриват един нов метод за обработка на почвата и за възвръщане на плодородието и. Този метод включва използването на тор от ново поколение,а именно БИОХУМУС.Биохумусът е продукт без мирис, рохкав, лесно ронлив, наподобява едро смляно кафе. Неограничено устойчив, не е подложен на гнилостни процеси, като същевременно запазва свойствата си на “жив продукт”. Свободен от вредни вещества и патогенни организми. Биохумусът подобрява физичните свойства на почвата: тя става по-рохкава, не се уплътнява и не образува плътна кора. Следствие на това наторените почви едновременно задържат необходимата влага /намалява нуждата от напояване до 30 %/ или дренира излишната влага /растенията не загниват/. Съдържа огромни количества почвообработва- щи микроорганизми, биоактивни стимулатори, витамини, аминокиселини и хуминови киселини, които са основен резерв на хранителни вещества. Биохумусът съдържа всички 16 елемента, необходими на растенията в много концентриран вид. Макро- и микроелементите са обвити във водоразтворима мембрана, която позволява лесно усвояване от растенията, но се освобождава постепенно според нуждите им. Биохумусът притежава бактерицидни свойства, което затруднява развитието на болести в почвата. Растенията понасят по-лесно студ, горещина и суша. При пръскане с воден разтвор на биохумус се намалява нуждата от препарати срещу вредители. Всичко това значително увеличава реколтата При торене с биохумус се ускорява узряването на плодовете, подобрява се качеството на продукцията, като се увеличава до 45% съдържанието на витамини и белтъчини. Плодовете са по-едри, с по-ярки цветове, подобряват се вкусовите им качества и се увеличава срокът на съхранението им. Биохумусът е ефективен във всички области на растениевъдството, както в мащаб- ното земеделие, така и в домашната градина. Съдържа всичко необходимо за растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми. Прилага се лесно, безопасен във всякакви концентрации /не изгаря растенията/. Има свойството при продължително прилагане да изчиства почвата от пестициди и тежки метали. Три са основните аспекти на положителното му действие върху растенията: 1. Хранително въздействие на макроелементите (N, P, K) и микроелементите. 2. Мелиоративно действие на микроорганизмите върху почвата. 3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя. БИОХУМУСЪТ съдържа всичките 16 елемента необходими на растенията в много концентриран вид. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи отколкото в най-богатата почва. БИОХУМУСЪТ е най-добрият тор, тъй като съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини и антибиотици, добавени към него при храносмилателния процес на червея. Те са над 100 пъти повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор. Особена ценност на БИОХУМУСА придават хуминовите киселини, които са основен резерв на хранителни вещества в почвата, участват в образуването на водоустойчиви агрегати и подобряват водно-въздушния режим на почвите. Частиците на БИОХУМУСА имат овална форма, спомагат аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията имат възможност да растат бързо и здраво. БИОХУМУСЪТ задържа необходимата влага и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява икономично поливане. БИОХУМУСЪТ създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести.БИОХУМУСЪТ не съдържа никакви семена на плевели, нито съставки, които възпрепятстват растежа на културите.